Pripravujeme
Každú nedeľu o 21.00 hod sa modlíme za misijnú prácu medzi deťmi a dorastencami na ...
Milí bratia a sestry, priatelia Detskej misie! Srdečne Vás pozdravujeme a želáme blízkosť a ...
Autor Jozef Kováč v nej zachytáva 20 skutočných príbehov detí, ktorých duchovnú zmenu a duchovné ...