Pripravujeme
“Zhromaždi tých, ktorí chcú počúvať.” Srdečne pozývame bratov a sestry, ktorí pracujú s deťmi ...
  „Boh ti ponúka odpustenie hriechov. Nemôžeš sa zbaviť svojich hriechov iným spôsobom, ...
Milí priatelia, spolupracovníci, modlitebníci a podporovatelia. Sme radi, že do priateľských vzťahov ...